TRANG CHỦ
LIÊN KẾT WEBSITE
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT - Giáo dục Kỳ Anh Hà Tĩnh - Thiết kế website tại Hà Tĩnh
THÔNG BÁO - LỊCH CÔNG TÁC - THÔNG BÁO - GIẤY MỜI

Thông tư ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT
Tin đăng ngày: 13/12/2011 - 1774 lần xem

UNND TỈNH HÀ TĨNH                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

 Số 1234/SGDĐT-GDTrH

V/v: Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá, xếp loại                            Hà Tĩnh, ngày 13  tháng 12  năm 2011

 học sinh THCS, THPT và sơ kết học kỳ I

       năm học 2011-2012

 

                           

                Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;

           - Các trường THPT.

 

                Năm học 2011-2012, thực hiện việc điều chỉnh nội dung dạy học trong Chương trình giáo dục phổ thông (giảm tải) và đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh ở các bộ môn: Mĩ thuật, Âm nhạc (cấp THCS); Thể dục (cấp THCS, THPT) của Bộ GDĐT, để hoàn thành kế hoạch học kì I đúng tiến độ, đúng quy chế và đảm bảo chất lượng giáo dục, nay Sở hướng dẫn các đơn vị một số nội dung cụ thể như sau:

 

  1. Về việc kiểm tra học kì I

 Hiệu trưởng các trường THCS, THPT chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch dạy - học theo tinh thần giảm tải. Việc kiểm tra học kì I của các môn học thực hiện theo kế hoạch dạy học, không tổ chức kiểm tra học kỳ I chung tràn lan ở các bộ môn, ở các khối lớp. Nếu cần phải có kết quả chung nhằm mục đích đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh thì có thể tổ chức kiểm tra học kì chung ở một số bộ môn (có nhiều tiết học/tuần) ở lớp cuối cấp (lớp 9 và lớp 12).

Thời gian kiểm tra học kì I thực hiện theo kế hoạch dạy học, chủ yếu thuộc tuần học thứ 18 (từ ngày 26/12/2011 đến ngày 01/01/2012)

Đối với các trường có học sinh là Giáo dân thì nhà trường không tổ chức kiểm tra  học kì chung vào các ngày 23, 24, 25/12/2011.

 

  1. Về việc đánh giá xếp loại học lực của học sinh

 Thực hiện theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12  tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (truy cập trên trang web của Bộ GDĐT và Sở GDĐT Hà Tĩnh), Sở lưu ý thêm một số điểm sau:

 2.1. Việc đánh giá kết quả học tập các môn Âm nhạc, Mĩ thuật (cấp THCS); Thể dục (cấp THCS, THPT): Đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập (gọi tắt là đánh giá bằng nhận xét). Căn cứ chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông; thái độ tích cực và sự tiến bộ của học sinh để nhận xét kết quả các bài kiểm tra theo hai mức:  Đạt yêu cầu (Đ) hoặc Chưa đạt yêu cầu (CĐ).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, giáo viên đang đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 883/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2011 của Sở, đó là đánh giá kết quả học tập của học sinh ở các môn học trên thành 5 loại: giỏi (viết tắt: G), khá (viết tắt: K), trung bình (viết tắt: Tb), yếu (viết tắt: Y) và kém (viết là Kém), thì nay không cần sửa chữa lại kết quả trong sổ điểm mà sử dụng kết quả đó để đánh giá học kỳ I của bộ môn như sau: các bài kiểm tra được xếp loại giỏi (G); khá (K); trung bình (Tb) thì thuộc mức Đạt yêu cầu (Đ); các bài kiểm tra được xếp loại yếu (Y) và kém thì thuộc mức Chưa đạt yêu cầu (CĐ). Sang học kì II thì việc đánh giá (ghi vào sổ điểm) chỉ có hai loại: Đ và CĐ.

            Điểm trung bình các môn học kỳ, cả năm học:

+ Điểm trung bình các môn học kỳ (ĐTBhk) là trung bình cộng của điểm trung bình môn học kỳ của các môn học đánh giá bằng cho điểm.

+ Điểm trung bình các môn cả năm học (ĐTBcn) là trung bình cộng của điểm trung bình cả năm của các môn học đánh giá bằng cho điểm.

+ Điểm trung bình các môn học kỳ hoặc cả năm học là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi đã làm tròn số.

 Không tính hệ số cho môn Ngữ văn và Toán hoặc môn chuyên đối với trường THPT chuyên.

 

  1. Về việc báo cáo số liệu cuối học kì I

 Để có số liệu báo cáo Bộ đúng thời gian qui định trong kế hoạch năm học 2011-2012, Sở yêu các trường THPT, các Phòng GDĐT (tổng hợp số liệu các trường THCS) báo cáo theo mẫu kèm theo Công văn này (lấy trên trang web của Sở) và gửi về Sở từ ngày 15/01/2012 đến ngày 20/01/2012 qua Email: nguyenngoclac@hatinh.edu.vn; danhhatinh@gmail.com; quanghong9999@yahoo.com.vn.  

         Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kĩ và hướng dẫn giáo viên thực hiện đúng Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số58/2011 /TT-BGDĐT, ngày12 tháng 12 năm 2011. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị liên hệ với  Phòng Giáo dục Trung học để giải quyết.

 

 

Nơi nhận:                                                                       KT.GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                       Phó GIÁM ĐỐC

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Thanh tra Sở, Phòng KT&KĐCLGD;                                 (Đã ký)

- Lưu: VT, phòng GDTrH.

                                                                                       Nguyễn Quốc Anh

 

 

Quý thầy cô hãy download thông tư 58 dưới đây:

 


Các tin Thông báo - Lịch công tác khác:

Thời khóa biểu mới, áp dụng từ ngày 13 - 03 - 2017 (11/3/2017)
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 02 - 02 - 2017 (20/1/2017)
Thời khóa biểu học kỳ II, áp dụng từ ngày 16 - 01 - 2017 (14/1/2017)
Đề thi minh hoạ các môn: Toán, Địa, GDCD, Lịch sử (5/1/2017)
Các mẫu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2016 (28/11/2016)
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 07-11-2016 (5/11/2016)
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi làm báo tường chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (27/10/2016)
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 24 - 10 - 2016 (22/10/2016)
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TÌM HIỂU 180 THÀNH LẬP HUYỆN KỲ ANH (4/10/2016)
Mẫu nhập nhập danh sách khối 10 năm học 2016 - 2017 (12/9/2016)
LỊCH CÔNG TÁC
Thời khóa biểu mới, áp dụng từ ngày 13 - 03 - 2017
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 02 - 02 - 2017
Thời khóa biểu học kỳ II, áp dụng từ ngày 16 - 01 - 2017
Đề thi minh hoạ các môn: Toán, Địa, GDCD, Lịch sử
Các mẫu đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2016
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 07-11-2016
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi làm báo tường chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 24 - 10 - 2016
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI TÌM HIỂU 180 THÀNH LẬP HUYỆN KỲ ANH
Mẫu nhập nhập danh sách khối 10 năm học 2016 - 2017
Thời khóa biểu mới áp dụng từ ngày 06 - 09 - 2016
Hướng dẫn xét danh hiệu, thi đua cuối năm học 2015 - 2016
Thời khóa biểu mới, áp dụng từ ngày 21 - 03 - 2016
Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 14 - 03 - 2016
Danh sách phòng thi, SBD, Sơ đồ phòng thi Hội thi GVDG Hà Tĩnh Năm học 2015 - 2016
TRA CỨU THÔNG TIN
Thi khảo sát chất lượng
Thi Tốt nghiệp
Thi Đại học, Cao đẳng
Thi tuyển sinh vào lớp 10
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
LIÊN KẾT WEBSITE
SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nguyễn Khắc Sơn -

-
Truy cập hôm nay: 156
Tất cả: 2778344
 
Trường THPT Nguyễn Huệ
Địa chỉ : Xã Kỳ Phong - Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh
Số điện thoại: 0977.816.358 (phụ trách hồ sơ nhà trường)
Email: thptnguyenhuehatinh@gmail.com