Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Nguyên