Cuộc thi “Kỷ niệm mái trường quê hương” hướng tới Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Nguyễn Huệ