V/v thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước diễn biến mới