• Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0979933903
  • Email:
   Huyenhslinh@gmail.com
 • Lê Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0989745664
  • Email:
   Hang308308@gmail.com
 • Cao Xuân Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0985223251
  • Email:
   caoxuanhai81@gmail.com
 • Lê Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0984162060
  • Email:
   nhatlec3nh@gmail.com
 • Nguyễn Trọng Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0916085699
  • Email:
   nguyentrongthanhnh@gmail.com
 • Phan Thanh Lục
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0917688985
  • Email:
   phanluc2710@gmail.com
 • Trần Lý Huỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0972111805
  • Email:
   huynhly1805@gmail.com
 • Trần Công Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0978437222
  • Email:
   trancongsang81@gmail.com
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 152
Hôm qua : 387
Tháng 02 : 152
Năm 2023 : 18.127