DANH SÁCH BCH, BTV ĐOÀN TRƯỜNG

DANH SÁCH BCH, BTV ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 – 2016

DANH SÁCH BCH, BTV ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2015 2016

 

1

Họ và tên:  

Lê Ngọc Sơn

Ngày sinh:

05/09/1983

Nơi sinh:

Kỳ Tiến - Kỳ Anh – Tĩnh

Chi đoàn:

CĐGV

Ngày vào Đoàn:

20/03/1997 

Ngày vào Đảng:

17/07/2010

Chức vụ:

Bí thư Đoàn trường

Email:

ngocsonka@gmail.com

 

 

 

 

2

Họ và tên:  

Võ Đức Hiếu

Ngày sinh:

19/01/1980

Nơi sinh:

Kỳ Châu - Kỳ Anh – Tĩnh

Chi đoàn:

CĐGV

Ngày vào Đoàn:

26/03/1995

Ngày vào Đảng:

13/05/2012

Chức vụ:

Phó bí thư Đoàn trường

Email:

voducnguyenson@gmail.com

 

 

 

 

 

3

Họ và tên:  

Lê Đình Nam

Ngày sinh:

11/10/1983

Nơi sinh:

Kỳ Xuân - Kỳ Anh – Tĩnh

Chi đoàn:

CĐGV

Ngày vào Đoàn:

26/03/1998

Chức vụ:

Phó bí thư Đoàn trường

Email:

dinhnamvtv@gmail.com

 

 

 

 

4

Họ và tên:  

Hoàng Thị Kim Oanh

Ngày sinh:

20/09/1990

Nơi sinh:

Kỳ Giang - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

CĐGV

Ngày vào Đoàn:

26/03/2005

Ngày vào Đảng:

30/05/2012

Chức vụ:

 UVBTV

Email:

@gmail.com

 

 

 

 

5

Họ và tên:  

Hoàng Văn Thanh

Ngày sinh:

26/07/1986

Nơi sinh:

Cẩm Quang - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

Chi đoàn:

CĐGV

Ngày vào Đoàn:

26/03/2002

Chức vụ:

UVBTV

Email:

thanhkdia@gmail.com

 

 

 

 

 

 

6

Họ và tên:  

Hoàng Nữ Tú Trinh

Ngày sinh:

27/03/1998

Nơi sinh:

Kỳ  Phong - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

12A13

Ngày vào Đoàn:

19/05/2013

Chức vụ:

UVBTV

Email:

 

 

 

 

 

7

Họ và tên:  

Phan Hồng Đức

       

Ngày sinh:

20/02/1998 

Nơi sinh:

Kỳ Xuân - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

11A2

Ngày vào Đoàn:

30/04/2013

Chức vụ:

UVBCH

Email:

                        

 

 

 

 

8

Họ và tên:  

Võ Hoa Thắm

Ngày sinh:

10/01/1998

Nơi sinh:

Kỳ  Bắc - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

12A12

Ngày vào Đoàn:

19/05/2013

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

9

Họ và tên:  

Trần Thị Hằng

Ngày sinh:

28/03/1999 

Nơi sinh:

Kỳ Phong - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

11A8

Ngày vào Đoàn:

19/05/2014

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

10

Họ và tên:  

Võ Quỳnh Như

Ngày sinh:

06/01/1999 

Nơi sinh:

Kỳ  Bắc - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

11A10

Ngày vào Đoàn:

19/05/2014

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

11

Họ và tên:  

Hồ Quốc Dũng

Ngày sinh:

24/02/1999

Nơi sinh:

Kỳ  Xuân - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

11A6

Ngày vào Đoàn:

19/05/2014

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

12

Họ và tên:  

Võ Xuân Dũng

 

Ngày sinh:

02/03/2000

Nơi sinh:

Kỳ  Phong - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

10A1

Ngày vào Đoàn:

30/04/2015

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

13

Họ và tên:  

Hồ Quang Linh

Ngày sinh:

10/03/2000

Nơi sinh:

Kỳ  Phong - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

10A4

Ngày vào Đoàn:

30/04/2015

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

14

Họ và tên:  

Nguyễn Thị Tố Như

Ngày sinh:

16/01/2000

Nơi sinh:

Kỳ  Bắc - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

10A2

Ngày vào Đoàn:

30/04/2015

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

 

 

15

Họ và tên:  

Phan Thị Mỹ Dung

Ngày sinh:

08/03/2000

Nơi sinh:

Kỳ  Phong - Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Chi đoàn:

10A13

Ngày vào Đoàn:

30/04/2015

Chức vụ:

UVBCH

Email:

 

 

 

Nguồn:thptnguyenhuehatinh.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 167
Hôm qua : 387
Tháng 02 : 167
Năm 2023 : 18.142